Gå till innehåll
Tyresö Ryttarförening
Tyresö Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Författare: Tomas Berggren

Medlemskap

Alla som rider hos oss är medlemmar

Alla våra ryttare och hästskötare måste vara medlemmar i Tyresö Ryttarförening. Detta för att du t.ex. ska omfattas av en riktigt bra försäkring när du är hos oss. Som medlem får du också tidningen Häst & Ryttare Länk till annan webbplats. hem i brevlådan.

Vi rekommenderar att även en vårdnadshavare till ridande barn blir medlem för att kunna företräda barnet och påverka föreningen via medlemsmöten, årsmöten osv. Barn under 15 år saknar rösträtt.

Precis som andra idrottsföreningar så är vi beroende av ideella insatser. Att ställa upp på gemensamma städdagar eller som funktionär på tävlingar är två sätt som våra medlemmar kan bidra. Det brukar vara en trevlig gemenskap på dessa dagar - och så känns det alltid bra efteråt att ha gjort en insats för klubben!

Medlem blir du på något av följande sätt:

  • Genom att anmäla dig till lektionsridning. Vi fakturerar då årsavgiften samtidigt med terminsavgiften för lektionerna.
  • Genom att mejla din anmälan till info@tyresoryttarforening.se. Vi skickar då en faktura på årsavgiften.

Medlemsavgift

Årsavgiften beslutas vid årsmötet, baserat på förslag som styrelsen presenterar. Avgiften hittar du på sidan med priser och regler.

Du har möjlighet att påverka - medlemmarnas rösträtt

Som medlem kan du vara med och påverka viktiga saker. På Årsmötet Länk till annan webbplats. röstar du exempelvis fram de styrelsemedlemmar som du vill ska ansvara för verksamheten. Vid ordinarie årsmöte samt vid extra årsmöte som hålls senast den sista februari har du rösträtt om du har fyllt 15 år och har betalat årsavgift för föregående eller innevarande år minst en månad före mötet.

Vid extra årsmöte som hålls efter den sista februari har du rösträtt om du har fyllt 15 år och har betalat årsavgift för innevarande år minst en månad före mötet.

Du kan inte rösta genom ombud, inte ens om du ger fullmakt.

Är du medlem utan rösträtt har du fortfarande rätt att komma med yttranden och förslag.

Olika former av medlemskap

  • Som förälder får du inte rösta i barnets ställe. Men du kan naturligtvis lösa eget medlemskap och utöva din rösträtt på årsmötet.
  • Alla medlemmar oavsett ålder är alltid välkomna att delta i årsmötet och framföra sina åsikter.
  • Du kan välja att vara aktiv eller passiv som medlem. Är du aktiv kan du delta i medlemsmöten, årsmöten, vara i stallet och hjälpa till, rida själv eller på annat sätt medverka i verksamheten. Som passiv medlem deltar du med sitt medlemskap i första hand som stöd för föreningen.

Avslutat medlemskap, förvägrat medlemskap, uteslutning

Om du låter bli att betala årsavgiften under ett helt år betraktar vi det som att du har begärt utträde ur föreningen. Du kan också utträda omedelbart genom att anmäla detta till via mail till info@tyresoryttarforening.se.

Om någon har gjort sig känd som olämplig eller har motarbetat föreningens ändamål och intresse kan styrelsen besluta att vägra den personen medlemskap.

Styrelsen kan besluta att utesluta en medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller Svenska Ridsportförbundets ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas.

Våra moderorganisationer ger styrka

TRF är medlem i Svenska Ridsportförbundet, ett av specialförbunden inom Riksidrottsförbundet.

  • Ridsportförbundet företräder sina medlemsföreningar gentemot myndigheter, politiker och samhälle och bidrar på så sätt till bättre förutsättningar för ridsport i Sverige.
  • Riksidrottsförbundet är en paraplyorganisation med uppgift att stödja och leda sina 70 medlemsorganisationer i gemensamma frågor och att företräda idrottsrörelsen gentemot politiker och myndigheter, nationellt och internationellt.

Utbildning och ryttarlicenser

Genom sitt medlemskap i Svenska Ridsportförbundet får TRF möjlighet att anmäla deltagare till kurser och utbildningar som förbundet arrangerar, såväl centralt som regionalt. Förbundet tillhandahåller utbildnings- och informationsmaterial.

Våra medlemmar kan dessutom tävla och representera föreningen. Vi får ställa ut ryttarlicens, under förutsättning att vi under det föregående året har arrangerat eller varit medarrangör vid lokaltävling eller inbjudningstävling.

Ekonomiskt stöd till ungdomsverksamheten

Tack vare anslutningen till Svenska Ridsportförbundet kan TRF ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd, vanligen kallat LOK-stöd. Detta syftar till att stödja idrottslig föreningsverksamhet för medlemmar i åldern 7–25 år. Vi får också del av riksdagens satsning ”Idrottslyftet – mer och fler”. Därmed kan vi få ekonomiskt stöd för att utveckla kreativa metoder och former för att nå fler barn och ungdomar och behålla dem längre i verksamheten.