Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Medlemsundersökning 2021 - frågor och svar


Efter den senaste medlemsundersökningen har vi sammanställt några återkommande frågor i nedan “ Frågor och Svar”. Syftet är ge input på dess frågor och öka förståelsen för TRFs strategi för föreningen och verksamheten med hästarna i fokus.


Sätter ridläraren individuella mål för ridterminen?  

På TRF sätter vi inte individuella mål på de ordinarie ridlektionerna, då det kräver mycket administration att dokumentera alla elevers individuella mål. Det är dock bra att sätta ett eget mål och vill du jobba med individuell målsättning så kan du inför varje termin sätta ett mål som du bollar med din ridlärare. Det är du som är ansvarig för ditt mål och din ridlärare är ett stöd.  


Skall det finnas en lektionsplanering inför varje termin?  

Lektionsplanering finns för alla grupper. Denna delas med eleverna inför varje ny termin.   


Hur lång är den aktiva ridtiden?  

Alla lektioner är 60 minuter. För nivå 2-5 är 50 minuter av dom på ridbanan. I dessa ingår  flera moment såsom uppsittning, framridning, och nedvarvning, samt tid för återkoppling mellan elev och ridlärare.  

I nivå grundkurs 2 till nivå 1 är det 20 minuter teori och 40 minuter på ridbanan. I dessa 40 minuter ingår  flera moment såsom uppsittning, framridning, och nedvarvning, samt tid för återkoppling mellan elev och ridlärare. 

Grundkurs 1 har 30 minuter teori och 30 min ridning. I dessa 30 minuter ingår uppsittning, ridning och avsittning. 


Varför ingår igångsättning, WE och miljöträning i terminen? 

TRF är en ridskola med helhetssyn på hästarna och i det ingår i terminsprogrammet att sätta igång hästarna med uteritt i skritt efter sommarbetet, WE samt miljöträning. Detta mår våra hästar bra av och eleverna får lära sig om allsidig träning av hästar.   

Vi vill även lära våra elever så många grenar inom ridsporten som vi har möjlighet till och därför ingår WE i utbildningen.  

 


Hur jobbar TRF med inkludering och god kamratskap? 

Personal och andra ledare i stallet jobbar aktivt för att skapa en god miljö och kamratskap i stallet. Om föräldrar och barn får kännedom om att det har skett något olämpligt beteende i stallet så är det viktigt att personalen kontaktas direkt för att åtgärder snarast skall kunna vidtas.  

USS har även en viktig funktion för att skapa gemenskap i stallet. 

 - kurser 

 - trivselregler 

 - värdegrund 

 


Hur jobbar TRF med säkerheten på ridskolan? 

Personalen tittar regelbundet igenom säkerhetspolicy och rutiner och justerar dessa efter behov. Kommunikation kring TRFs policys och rutiner sker i utbildningen, på teori och lektioner, av ridlärare. Ridskolan har även gjort kortare filmer som beskriver olika moment i stallet för att  stärka säkerheten. Dom hittar ni här. 


Hur arbetar TRF med information till föräldrar och medlemmar?  

Vi kommunicerar genom hemsidan, sociala medier, samt i mailform. Vi erbjuder ett föräldramöte i samband med att en ny grundkurs startar.  

Föräldrautbildning erbjuds 1-2 gånger per år.  


Hur kommer utrymmena för medlemmar förbättras i det nya stallet?  

Utrymmena för medlemmar har varit bristfälliga. Det nya stallet kommer att erbjuda medlemmarna en mycket bättre miljö med ett trevligt klubbrum. Det kommer även att finnas  omklädes rum med dusch.    

 


Vilken är TRFs vision och målområden? 

Vår vision är att vara Sveriges bästa ridskola!   

Vi, Tyresö Ryttarförening, är en ideell förening som vänder sig till alla människor, oavsett bakgrund. Vi driver en ridskoleverksamhet som låter medlemmar utvecklas som ryttare och människor genom välplanerad utbildning, gemenskap och samspelet med hästarna.  

Följande områden ska vara de prioriterade i föreningens arbete 

  • Hästarna i fokus 
  • Ryttare/medlemmarnas utveckling  
  • Ledarskap och organisation 
  • Ridanläggningar,  utomhusmiljö och inventarier 
  • Tyresö Ryttarförening - Ett starkt varumärke 

 


Vad är TRFs värdegrund? 

Kvalitet: Vi har välutbildade och välhållna hästar, kompetent personal och en högklassig undervisning i trygg och säker miljö.  

Allas rätt att vara med: Alla som vill ska kunna vara med utifrån de förutsättningar som vi kan erbjuda  

Glädje och gemenskap: Vi har en fin sammanhållning som präglas av trygghet, glädje, kamratskap och delaktighet.  

Demokrati och delaktighet: Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet att påverka och bjuder in till att medverka. Vi är lyhörda för medlemmarnas behov.  

Postadress:
Tyresö RF - Ridsport
Fårdala gård, Ridskolevägen 2
13530 Tyresö

Kontakt:
Tel: 087704260
E-post: info@tyresoryttarfor...

Se all info