Gå till innehåll
Tyresö Ryttarförening
Tyresö Ryttarförening

Nyheter

 • Extra allmänt möte USSTRF

  Då ledamöter i vår ungdomssektion fått förhinder och inte kan sitta kvar mandatperioden ut behövs ett extra allmänt möte hållas, för att fylla på med ledamöter.Datum: 10 juni
  Tid: 14.00
  Plats: Mötesrummet i nya humandelen
  Den medlem under 26 år som vill närvara anmäler detta senast 8 juni till kristin.lofgren@tyresoryttarforening.se. Detta för att ha koll på röstlängden.Extra allmänt möte Tyresö ryttarförenings ungdomssektionAgenda:
  1. Val av ordförande för mötet
  2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
  3. Upprättande av röstlängd
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare
  5. Fastställande av dagordning
  6. Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.
  7. Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen
 • Trygg Bil i Tyresö

  Trygg Bil blir ny sponsor åt Tyresö Ryttarförening.

Prenumerera på nyheter

Hantera prenumeration

Sponsorer