Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Kerstin Paul

Funktionär - både roligt och lärorikt


Tyresö Ryttarförening erbjuder sina medlemmar tävlingsverksamhet på olika nivåer, både interna och externa. Vid alla tävlingar behövs funktionärer, ett roligt sätt att lära sig mer om tävlingsverksamhet och lära känna fler medlemmar. Alla är välkomna att hjälpa till, oavsett tidigare vana och om du har hästvana eller inte. Tävlingarna är viktiga för föreningens ekonomi och bidrar till att vi kan köpa in utrustning, bjuda in föreläsare och delta i kurser. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av olika funktionärsposter som behövs under tävlingsdagen, poster markerade med * behöver ingen hästvana. Anmäl dig inför varje tävling via anslag i stallet eller per e-post This is a mailto link

 

Välkommen!

 

Sekretariat*

Välkomnar ryttare och medhjälpare i sekretariatet, kontrollerar vaccinationer, uppdaterar tävlingssystemet Equipe, skriver ut listor till övriga funktionärsposter, registrerar och publicerar resultat.

 

Framridning
Finns på framridningsbanan, har koll på startlistor och vem som är på banan, ser till att max antal ekipage och medhjälpare inte överskrids, löpande kontakt med in-& utsläppsfunktionärer samt banchef.

In- & utsläpp

Finns i anslutning till banan/collectingring, har koll på startlistor och vem som är på banan, öppnar och stänger dörr/staket, sätter på prisrosetter och eventuellt pristäcke på placerade hästar, löpande kontakt med framridningsfunktionärer samt banchef.

Parkering*
Hälsar välkommen till tävlingen, lotsar till rätt parkering, delar ut kontaktuppgiftsformulär, lotsar runt hagen (om transporterna får ta den vägen pga saknad vändplats), håller koll om någon ensam häst verkar orolig och ringer kontaktpersonen, informerar om vaccinationsintyg ska uppvisas i sekretariatet, kontakt med parkeringsansvarig.

Prisansvarig
Kontakt med sekretariat och projektledning om antal starter, skaffa sponsorpriser, säkerställ att det finns prisrosetter och plaketter, kontakt med speaker samt in-& utsläpp, ansvarig för prisutdelning.

Sjukvårdsansvarig*
Är sjukvårdsutbildad, ansvar för sjukvårdsväska och innehåll, har koll på krisplan och olyckshantering, säkerställ att du har koll över tävlingsplatsen, kontakt med tävlingsledare och överdomare, finns tillgänglig på plats under hela tävlingsdagen.

Skrivare
Har varit skrivare tidigare (minst på klubbtävling eller ponnycup), kan program/bana för aktuella klasser, skriver tydligt/läsligt, ansvarar för material till domarbordet (protokoll, många bläckpennor, visselpipa, underlägg, tidtagarur, bord, stolar, filtar mm), kontakt med sekretariat, domare och löpare.

Löpare*
Hämtar protokoll efter varje ekipage och lämnar till räknare/sekretariat, lämnar information till speaker.

Speaker*
Hälsar välkommen, informerar om ekipage och resultat, berättar om hästar och funktionärer, kontrollerar musiken.

Cafeteriaansvarig*
Ansvarig för planering och inköp till cafeterian, ansvarig för funktionärsmat, kontakt med ridskolan för lån av “bostadshuset”, kontakt med funktionärsansvarig, kontakt med föreningens ekonomiansvarige för redovisning och swishnummer för betalningar, finns tillgänglig på plats under tävlingsdagen.

Cafeteria*
Förbereder smörgåsar, värmer enklare mat, säljer kaffe, dryck, bröd och enklare mat, plockar disk.

Fikautdelare*
Serverar övriga funktionärer dryck och bröd under tävlingsdagen.

Övrigt som kan göras även av den som inte kan vara på plats under dagen*
Baka till cafeterian
Laga funktionärsmat
Handla varor till cafeterian
Hämta sponsorpriser och/eller sponsorblommor
Fixa sponsorer

 

Utöver dessa finns flera ansvarsposter som oftast bemannas av Tävlingssektionen, dvs ryttare som deltar i någon av specialträningsgrupperna. 

 

Projektledning*
Samordning inför tävlingen, kontakt med ridskolan, kontakt med Ridsportförbundet, skapar proposition i samråd med sekretariat, bokar domare.

Tävlingsledare
Samordning under tävlingen, har koll på TR, kontakt med överdomare, domare, funktionärsansvarig, säkerhetsansvarig och övriga ansvarspositioner, finns tillgänglig på plats under tävlingsdagen, avstämning efter tävling.

Funktionärsansvarig*
Ansvarar för att det finns funktionärer och samordnar samtliga funktionärsposter, schemaläggning, kontakt med övriga ansvarsposter, informerar cafeteria om antal funktionärsmat, tillgänglig under tävlingsdagen och håller informationsmöten med alla funktionärer och delar ut funktionärsvästar samt övrigt material, ansvarar för att anläggningen återställs efter tävlingen.

Säkerhetsansvarig
Ansvarar för att tävlingsplatsen är så säker som möjligt för hästar, ryttare, publik och funktionärer genom avspärrningar och skyltning, finns tillgänglig på plats under tävlingsdagen, kontakt med överdomare, samordnar vid eventuell olycka, har koll på föreningens krisplan.

Banchef
Ansvarar för att det finns material (hinder, staket, bokstäver/siffror, startflagg, blommor mm), kontakt med banbyggare, kontakt med ridskolan för harvning av ridbana och framridningsbana, ansvarar för framridning samt in- & utsläpp.

Parkeringsansvarig*
Ansvarig för att ansöka om parkeringstillstånd hos polisen, planerar parkeringen och stämmer av med ridskolan ifall hagen behöver nyttjas som parkering, kontakt med sekretariatet gällande lastbilar och frontlastade transporter, ansvarar för avspärrning och skyltning inför tävlingen, ansvarar för material till parkeringen (skottkärra, skyffel, sopkvast, kontaktuppgiftsformulär, startlistor mm).

Teknikansvarig*
Ansvarig för att ljudanläggning, iPad och walkietalkies fungerar inkl batterier och laddning, förbereder spellistor i Spotify, kontakt med tävlingsledare och speaker.

Uppdaterad: 17 MAJ 2018 09:21 Skribent: Webbkoordinator

Postadress:
Tyresö RF - Ridsport
Fårdala gård, Ridskolevägen 2
13530 Tyresö

Kontakt:
Tel: 087704260
E-post: info@tyresoryttarfor...

Se all info