Gå till innehåll
Tyresö Ryttarförening
Tyresö Ryttarförening

Kort Historik

Fårdala Gård har gamla anor. På 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet var den en av gårdarna under Tyresö slotts ägor. 1955 köpte Tyresö kommun ett större markområde av markis Claes Lagergren och i köpet ingick Fårdala Gård. Ridverksamhet i privat regi har bedrivits på Fårdala Gård sedan slutet av 1960-talet.

Den som lade grunden till Tyresö ridskola var Kjell Öhrling, en kreativ man med entreprenörsanda. Redan i mitten av 60-talet startade han Tyresö Ridskola på Alby gård. När Alby blev friluftsreservat flyttades ridverksamheten till Fårdala gård. 1973 bildade Kjell Öhrling Tyresö Ridskolas Ponnyungdomsklubb som drev verksamhet för ungdomar som red ponny. Klubben döptes senare om till Tyresö Ponnyklubb, det fanns även ett annan klaubb på ridskolan som hette Tyresö Ryttare.

Tyresö Ryttarförening, TRF bildades den 3 februari 1983 i samband med att Tyresö Ponnyklubb och Tyresö Ryttare gick samman. Kjell Öhrling, som ägde hästarna, fortsatte att driva ridskoleverksamhet i nära samarbete med TRF. I augusti 1985 slutade Kjell Öhrling och TRF tog över hela ridverksamheten - hästar, ridundervisning, personal och driften av anläggningen för att driva den vidare som ideell förening.

Stallet var då gammalt och i så dåligt skick att miljön för hästarna var hälsovådlig. Tyresö kommun insåg nödvändigheten av upprustning och i januari 1990 kunde hästarna flytta in i det nybyggda stallet med plats för 54 hästar.

Mot slutet av 90-talet var de två små ridhusen på anläggningen i så dåligt skick att de dömdes ut av miljöskäl. De var dessutom underdimensionerade för att kunna tillgodse det ökande ridintresset. Kommunen lät uppföra ett nytt större ridhus som invigdes under våren 2002.

TRF hyr marken och byggnaderna av kommunen, men det är TRF som ansvarar för driften och underhållet. TRF, som är en ideell förening, äger hästarna samt de maskiner och fordon som är nödvändiga för drift och underhåll. TRF är också arbetsgivare för personalen på ridskolan