Gå till innehåll
Tyresö Ryttarförening
Tyresö Ryttarförening

Startar: 10/06 14:00

Slutar: 10/06 16:00

Extra allmänt möte USSTRF

Då ledamöter i vår ungdomssektion fått förhinder och inte kan sitta kvar mandatperioden ut behövs ett extra allmänt möte hållas, för att fylla på med ledamöter.

Datum: 10 juni
Tid: 14.00
Plats: Mötesrummet i nya humandelen

Den medlem under 26 år som vill närvara anmäler detta senast 8 juni till kristin.lofgren@tyresoryttarforening.se. Detta för att ha koll på röstlängden.

Extra allmänt möte Tyresö ryttarförenings ungdomssektion

Agenda:
1. Val av ordförande för mötet
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.
7. Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen

Startar: 10/06 14:00

Slutar: 10/06 16:00