NEDRÄKNING TILL BYGGSTART 

Stall med personal och elevutrymmen 

Under våren har Tyresö Kommun haft en förfrågan ute på nybyggnation av stall, personal och elevutrymme. Anbudstiden gick ut 24 april 2021. 

 

Vi har glädjen att berätta att Kommunfullmäktige nu beslutat att utöka investeringsbudgeten till 57 miljoner kr och att en entreprenör tilldelats uppdraget.  

Byggstart beräknas ske v 26 2021. Enligt Lagen om offentlig upphandling kan tilldelningen överklagas till och med den 4/6 så först därefter kan det formella avtalet skrivas.  

 

Vi kommer under denna sida löpande informera om projektet under byggets fortgång.  

 

Ridhus 

Då nybyggnation av ytterligare ett ridhus inte finns med i denna entreprenad kommer vi att driva denna fråga separat. Ett led i detta är att TRF Styrelse, genom Håkan Bohman, har lagt fram ett förslag på Tyresöinitiativet om att kommunen ska prioritera och omgående bygga ett till ridhus med uppvärmd läktare samt cafeteria på Fårdala gård. 

 

Vi uppmanar alla medlemmar, deras bekanta, nära och kära som är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö att gå in och rösta så att förslaget skickas vidare till kultur- och fritidsnämnden. 

Länken är följande: E-förslag - Ett till ridhus på Fårdala gård med cafeteria och uppvärmd läktare (tyreso.se)