Hoppa till sidans innehåll

Om medlemskap i Tyresö Ryttarförening


Formalia kring medlemskapet

Att bli medlem

Medlem blir du på något av följande sätt:

  • Genom att anmäla dig till lektionsridning i Tyresö Ridskola. Vi fakturerar då årsavgiften samtidigt med terminsavgiften för lektionerna.
  • Genom att mejla din anmälan till This is a mailto link. Vi skickar då en faktura på årsavgiften.

Avgifter

Årsavgiften beslutas vid årsmötet, baserat på förslag som styrelsen presenterar. För år 2015 gäller följande belopp:

  • 400 kr för seniorer (20 år eller äldre vid kalenderårets start)
  • 250 kr för juniorer (högst 19 år vid kalenderårets start)

Rösträtt

Vid ordinarie årsmöte samt vid extra årsmöte som hålls senast den sista februari har du rösträtt om du har fyllt 15 och har betalat årsavgift för föregående eller innevarande år minst en månad före mötet.

Vid extra årsmöte som hålls efter den sista februarihar du rösträtt om du har fyllt 15 och har betalat årsavgift för innevarande år minst en månad före mötet.

Du kan inte rösta genom ombud, inte ens om du ger fullmakt.

Är du medlem utan rösträtt har du fortfarande rätt att komma med yttranden och förslag.

Olika former av medlemskap

  • Som förälder får du inte rösta i barnets ställe. Men du kan naturligtvis lösa eget medlemskap och utöva din rösträtt på årsmötet.
  • Alla medlemmar oavsett ålder är alltid välkomna att delta i årsmötet och framföra sina åsikter.
  • Du kan välja att vara aktiv eller passiv som medlem. Är du aktiv kan du delta i medlemsmöten, årsmöten, vara i stallet och hjälpa till, rida själv eller på annat sätt medverka i verksamheten. Som passiv medlem deltar du med sitt medlemskap i första hand som stöd för föreningen.

Avslutat medlemskap, förvägrat medlemskap, uteslutning

Om du låter bli att betala årsavgiften under ett helt år betraktar vi det som att du har begärt utträde ur föreningen. Du kan också utträda omedelbart genom att anmäla detta till styrelsen via mejl till This is a mailto link.

Om någon har gjort sig känd som olämplig eller har motarbetat föreningens ändamål och intresse kan styrelsen besluta att vägra den personen medlemskap.

Styrelsen kan besluta att utesluta en medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller Svenska Ridsportförbundets ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas.

Det här är TRF

Tyresö Ryttarförening är en sammanslutning av personer som är intresserade av ridsport. Ändamålet är att bl.a. främja ridningen på sätt som anges i Svenska Ridsportförbundets stadgar. Som särskild målsättning har TRF att ge barn, ungdomar och även vuxna häst- och ridundervisning med möjlighet att delta i tävlingar i en socialt främjande miljö och samtidigt få en rolig och stimulerande fritid.

Som medlem får du möjlighet att utöva sporten i en givande gemenskap med andra ryttare. Du kommer dessutom att ingå i en välorganiserad sektor av svensk idrottsverksamhet, där du får både demokratiskt inflytande och olika slags förmåner.

Våra moderorganisationer ger styrka

TRF är medlem i Svenska Ridsportförbundet, ett av specialförbunden inom Riksidrottsförbundet.

  • Ridsportförbundet företräder sina medlemsföreningar gentemot myndigheter, politiker och samhälle och bidrar på så sätt till bättre förutsättningar för ridsport i Sverige.
  • Riksidrottsförbundet är en paraplyorganisation med uppgift att stödja och leda sina 70 medlemsorganisationer i gemensamma frågor och att företräda idrottsrörelsen gentemot politiker och myndigheter, nationellt och internationellt.

Utbildning och ryttarlicenser

Genom sitt medlemskap i Svenska Ridsportförbundet får TRF möjlighet att anmäla deltagare till kurser och utbildningar som förbundet arrangerar, såväl centralt som regionalt. Förbundet tillhandahåller utbildnings- och informationsmaterial.

Våra medlemmar kan dessutom tävla och representera föreningen. Vi får ställa ut ryttarlicens, under förutsättning att vi under det föregående året har arrangerat eller varit medarrangör vid lokaltävling eller inbjudningstävling.

Ekonomiskt stöd till ungdomsverksamheten

Tack vare anslutningen till Svenska Ridsportförbundet kan TRF ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd, vanligen kallat LOK-stöd. Detta syftar till att stödja idrottslig föreningsverksamhet för medlemmar i åldern 7–25 år. Vi får också del av riksdagens satsning ”Idrottslyftet – mer och fler”. Därmed kan vi få ekonomiskt stöd för att utveckla kreativa metoder och former för att nå fler barn och ungdomar och behålla dem längre i verksamheten.

Försäkringsskydd

Som medlem i TRF omfattas du av en olycksfallsförsäkring som föreningen tecknat. Den är upphandlad av Svenska Ridsportförbundet och har ovanligt fördelaktiga villkor för den här typen av kollektiva olycksfallsförsäkringar. Läs mer om försäkringen!

En summering av dina förmåner

I ditt medlemskap ingår påverkansmöjlighet, rösträtt, kollektiv olycksfallsförsäkring, tillgång till utbildning, tillgång till medlemsmöten samt tillgång till Tyresö Ridskolas utbud av lektionsridning. Dessutom får du tidningen ”Häst och Ryttare”, utgiven av Svenska Ridsportförbundet.

Uppdaterad: 2016-10-02 15:41
Skribent: Webbkoordinator

Postadress:
Tyresö RF - Ridsport
Fårdala gård, Ridskolevägen 2
13530 Tyresö

Kontakt:
Tel: 08-770 42 60
E-post: This is a mailto link

Se all info